Gossypol Zehirlenmesi

Gossypol nedir? Gossypol Zehirlenmesi nasıl olur?

Gossypol, polifenolik bir bileşiktir ve pamuk tohumunda ve pamuk tohumu yağında bulunur. Gossypol, midede pepsinojen enziminin pepsin enzimine dönüşümünü engeller. Ayrıca vücuttaki proteinleri bağlayarak proteinlerin kalitesini ve faydasını azaltır. Gossypol zehirlenmesinin belirtileri iştahta azalma ve kilo kaybıdır. Gossypol’ün akut (kısa sürede) olarak zehirlemeye neden olma ihtimali düşüktür. Gossypol çoğunlukla kronik (uzun sürede) olarak zehirlenmeye neden olur. Kısa süreli olarak gösterdiği belirtilerden sonra uzun dönemde zehirlenme yerini kansere bırakır. 

Top