Güvenli Gıda nedir?

Birincil üretim aşamasından başlayarak; çiftlikten/tarladan sofralarımıza gelinceye kadar üreticiden tüketiciye gıda zincirinin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşmalardan korunarak hastalık risklerinden arındırılmış gıdaya “Güvenli Gıda” denir.

Gıda Güvenliğinin Sağlanması

Peki tüketeceğimiz gıdaları nasıl güvenli hale getirebiliriz?

Tükettiğimiz gıdaların “Güvenli” ve “Güvenilir” olması için öncelikle Gıda Güvenliği’ni tehdit eden unsurları (gıdalarda sağlık riski oluşturan nedenleri) net bir biçimde belirlemeli ve tanımlamalıyız. Gıda güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyip tanımladıktan sonra, gıdalarda sağlık riski oluşturan unsurların gıdalara bulaşmasını önlemeliyiz. Sağlık riski oluşturan unsurların gıdalara bulaşmasını önlemeyi başaramıyorsak, tehlikeli unsuru yok etmek ya da ortadan kaldırmak için işlemler yapmalıyız.  Gıdanın içerisinden tehlikeli unsuru yok ettikten ya da ortadan kaldırdıktan sonra güvenilir hale gelen gıdamızı tüketmeli ya da daha sonra tüketmek üzere uygun şartlarda muhafaza etmeliyiz.

Gıda Güvenliği temel konu başlığı altında, Gıda Güvenliğini sağlamak için bilmemiz gerekenleri alt konu başlıklarıyla detaylı bir şekilde aşağıda yer alan listede görebilirsiniz.

Bu konu listesinde merak ettiğiniz konunun üzerini tıklayarak o konuya ait sayfaya ulaşabilir, konuyla ilgili detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Top