İng.                      : İngilizce

Fr.                        : Fransızca

Lat.                      : Latince

Alm.                    : Almanca

İt.                         : İtalyanca

İsp.                      : İspanyolca

 

OF                         : Fahrenheit (Sıcaklık ölçü birimi)

OK                         : Kelvin (Sıcaklık ölçü birimi)

OC                         : Celcius (Sıcaklık ölçü birimi)

 

kg                        : Kilogram (ağırlık ölçü birimi)

gr                         : Gram (ağırlık ölçü birimi) – [1 kg=1.000 gr]

mg                       : Mili gram (ağırlık ölçü birimi) [1kg=1.000.000 mg]

µg                        : Mikro gram (ağırlık ölçü birimi) [1kg=1.000.000.000 µg]

lb, lbs                  : Pound, Libre (ağırlık ölçü birimi)

oz                        : Ounce (ağırlık ölçü birimi)

 

m                         : Metre (uzunluk ölçü birimi)

cm                       : Santi metre (uzunluk ölçü birimi)

mm                     : Mili metre (uzunluk ölçü birimi)

ft                         : Feet (uzunluk ölçü birimi)

yd                        : Yard (uzunluk ölçü birimi)

in                         : Inch (uzunluk ölçü birimi)

 

L, lt                      : Litre (hacim ölçü birimi)

cl                          : Santi litre (hacim ölçü birimi)

ml                        : Mili litre (hacim ölçü birimi)

fl oz                     : Ounce (hacim ölçü birimi)

gal                       : Gallon (hacim ölçü birimi)

 

cal                        : Kalori

kcal                      : Kilo Kalori

 

pH                        : Bir sıvı maddenin asitlik veya bazlık derecesini gösteren ölçü birimi.

 

Pkg                       : Package – Paket

Sq                         : Square – Kare

Tbsp                     : Table Spoon – Yemek Kaşığı

Tr                         : Trace – Eser miktarda, çok çok az (Bu kısaltma web sitemizde yabancı kaynaklı tablolarda sıklıkla kullanılmaktadır.)

Tsp                       : Tea Spoon – Çay Kaşığı

NA                        : Not available – Mevcut Değil, yok

 

O2                        :Oksijen elementinin simgesi

Ca                        : Kalsiyum elementinin simgesi

K                          : Potasyum elementinin simgesi

Na                       : Sodyum elementinin simgesi

P                          : Fosfor elementinin simgesi

PO4                      : Fosfat bileşiğinin simgesi

HCl                      : Hidroklorik Asit bileşiğinin simgesi

H2SO4                : Sülfirik Asit Bileşiğinin simgesi

Cl                         : Klor elementinin simgesi

Mg                       : Magnezyum elementinin simgesi

Fe                        : Demir elementinin simgesi

Cu                        : Bakır elentinin simgesi

Zn                        : Çinko elementinin simgesi

Mn                       : Manganez

Co                        : Kobalt elementinin simgesi

Ni                        : Nikel elementinin simgesi

F                          : Flor elementinin simgesi

I                           : İyot elementinin simgesi

Se                        : Selenyum elementinin simgesi

Mo                       : Molibden elementinin simgesi

 

 

ADI                      : Acceptable Daily Intake - Kabul Edilebilir Günlük Alım Miktarı (mg/kg)

BM                      : Basal Metabolism – Bazal Metabolizma

BMR                    : Basal Metabolism Rate – Bazal Metabolizma Hızı

 

BRC                      : British Retail Consortium Global Standarts- İngiliz Perakende Konsersiyumu Global Standartları

CAC                      : Codex Alimentarius Commission - Uluslararası Gıda Standartları Komisyonu

EFSA                     : The European Food Safety Authority - Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

FAO                      : Food and Agriculture Organization - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü

FDA                      : Food and Drug Administration - Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi

FUFOSE                 : Functional Food Science in Europe – Avrupa’da Fonksiyonel Gıda Bilimi

GAP                      : Good Agriculture Procedures -  İyi Tarım Uygulamaları

GMP                     : Good Manifacture Procedures - İyi Üretim Uygulamaları

GHP                      : Good Hygiene Procedeures - İyi Hijyen Uygulamaları

GRAS                  : Generally Recognized as Safe – Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen

GTHB                    : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

H-ORAC                : Hydrophilic - Oxygen Radical Antioxidant Capacity – Suda Çözünebilen Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

HACCP                  :Hazard Analysis on Criticl Control Point - Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Yöntemi

HDL                      : High Density Lipoproteins - Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein

HDPE                    : High Density Polyethylene – Yüksek Yoğunluklu Polietilen

HFCS                    : High Fructose Corn Syrup – Yüksek Fruktoz İçerikli Mısır Şurubu

IFS                        : International Food Standarts - Uluslararası Gıda Standartı

INS                       : International Numbering System – Uluslar arası Numaralandırma Sistemi

IU                         : International Unit – Uluslar arası Birim

IQF                       : Individually Quick Frozen – Tek başına Hızlı Dondurulmuş

JECFA                   : The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Gıda Katkı Maddeleri FAO / WHO Ortak Uzmanlar Komitesi

L-ORAC                : Lipophilic - Oxygen Radical Antioxidant Capacity – Yağda Çözünebilen Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

LD50                     : Lethal Dose - Ölümcül Doz

LDL                      : Low Density Lipoprotein - Düşük Yoğunluklu Lipoprotein

LDPE                    : Low Density Polyethylene – Düşük Yoğunluklu Polietilen

MAP                     : Modified Atmosphere Packaging – Modifiye Atmosfer ile Paketleme

ML                        : Maximum Level – Maksimum Seviye

MLD                     : Minimum Lethal Dose – En az Öldürücü Doz

NOAEL                : No Observed Adverse Effect Level – Hiçbir Yan Etki Gözlenmeyen Miktar

ORAC                   : Oxygen Radical Antioxidant Capacity - Oksijen Radikali Absorbe Etme Kapasitesi

PAL                      : Physical Activity Rate – Fiziksel Aktivite Hızı

PE                         : Polyethylene – Poli Etilen

PP                        : Polipropylene – Poli Propilen

Ppb                      : parts per billion – Milyar da Bir

Ppm                     : parts per million – Milyon da Bir

PVC                      : Polyvinyl Cloride – Poli Vinil Klorür

QS                        : Quantum Satis –Kullanımı miktara bağlı olmadan güvenli kabul edilen gıda katkı maddeleri için kullanılan terim.

RDA                     : Recommended Dietary Allowance – Tavsiye Edilen Tüketim Miktar

RE                        : Retinol Equivalent – Retinol Eşdeğeri

spp                       : Species – Tür, variyete

SKT                       : Son Kullanma Tarihi

STT                       : Son Tüketim Tarihi

TETT                     : Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi

TGK                      : Türk Gıda Kodeksi

UHT                      : Ultra High Temprature – Çok Yüksek Sıcaklık Uygulaması

WHO                    : World Health Organization - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü

Top